Escut de l'Ajuntament d'Arenys de Mar
NOTÍCIES
Informaciķ sobre les quotes de l'escola bressol municipal

Per tal de garantir el dret de tots els infants a accedir als serveis que ofereix l’escola bressol municipal, s’aplica el model de tarifaciķ social, que comporta la determinaciķ del preu de la escolaritzaciķ en funciķ dels ingressos familiars. Si voleu, podeu consultar l’Ordenanįa reguladora del preu públic per a la prestaciķ del servei d’escola bressol.

Com es fa?
Aquí teniu una calculadora en format excel perquč pugueu calcular la quota vosaltres mateixos. Els cālculs sķn orientatius i no vinculants, l'objectiu és orientar les famílies sobre el cost aproximat de la quota mensual en funciķ de les variables que consten a la calculadora.

A tenir en compte a l'hora d'omplir el formulari:
• Que es consideren membres del nucli familiar, a més de l'infant, el pare i la mare, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custōdia i els germans solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o els germans majors de 25 quan es tracti de persones amb discapacitat.
• Que els ingressos familiars s'obtindran per la suma de les caselles 392 (base imposable general) i 405 (base imposable de l'estalvi) de la declaraciķ de la renda corresponent a l'exercici 2016 de cadascun dels membres del nucli familiar.

Accés calculadora

TRAMS I QUOTES MENSUALS SEGONS TARIFACIĶ SOCIAL A LES ESCOLES BRESSOL

Llindars de renda familiar segons nombre de membres:

Núm. de membres unitat familiar

A

B

C

D

E

2

11.951,60

17.927,39

23.903,19

35.854,79

47.806,38

3

14.341,91

21.512,87

28.683,83

43.025,74

57.367,66

4

16.732,23

25.098,35

33.464,47

50.196,70

66.928,93

5

19.122,55

28.683,83

38.245,10

57.367,66

76.490,21

6

21.512,87

32.269,31

43.025,74

64.538,61

86.051,48

7

23.903,19

35.854,79

47.806,38

71.709,57

95.612,76

8

26.293,51

39.440,26

52.587,02

78.880,53

105.174,04

9

28.683,83

43.025,74

57.367,66

86.051,48

114.735,31

10

31.074,15

46.611,22

62.148,29

93.222,44

124.296,59

Quotes: 

Renda Familiar

Menor o igual a A

Major a A i fins a B

Major a B i fins a C

Major a C i fins a D

Major a D i fins a E

Més gran a E

Tarifa

1

2

3

4

5

6

Quota mensual

50,00 €

122,40 €

137,70 €

153,00 €

168,30 €

183,60 €

Una vegada estigui disponible la consulta de les dades fiscals de l’exercici fiscal 2016 per part de l’AEAT, i acabats els trāmits associats a la tarifaciķ social,  la regidoria d’Educaciķ comunicarā per correu l’import d’escolaritat que hauran de pagar mensualment en funciķ del tram social que els correspon.  El tram notificat serā el vigent durant tot el curs escolar.

Pel servei de menjador escolar la tarifa és de 5,65 euros per āpat. Aquesta quota no estā subjecta a tarifaciķ social.

Informaciķ publicada l'1 d'agost de 2017
Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Ajuntament d'Arenys de Mar - Riera del Bisbe Pol, núm. 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00