Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
SERVEI MUNICIPAL DE CATALÀ
Bases dels premis Mn. Martí Amagat
36a Mostra Literària d'Arenys de Mar
Fitxer Acrobat-PDF de (965,34kB)

Fitxer: DIPTICOK_XARXES.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 965,34 kB

Objecte: L'Ajuntament d'Arenys de Mar convoca els Premis Mn. Martí Amagat, amb la finalitat de fomentar la creació literària.

Participants: Els participants han de ser residents a Arenys de Mar o estar-hi vinculats per feina o estudis. La Regidoria de Cultura comprovarà que es compleixi aquest requisit. Hi ha cinc grups:
GRUP A: fins a 8 anys
GRUP B: de 9 a 11 anys
GRUP C: de 12 a 14 anys
GRUP D: de 15 a 18 anys
GRUP E: a partir de 19 anys

Obres concursants: Els treballs, en prosa o poesia, han de ser en català, individuals i inèdits. En queden exclosos els treballs que hagin estat premiats en altres concursos i els treballs tècnics i científics. No es pot concursar en més d'un municipi alhora.

Característiques:

• L'extensió ha de ser inferior a 5 Din A/4, per als grups A, B, C. Pel que fa als grups D i E, l'extensió mínima ha de ser de 5 Din A/4, i la màxima de 15 Din A/4. En la modalitat de poesia, l'extensió indicada és a títol orientatiu.
• Els treballs han de ser escrits a una sola cara, espai entre línies 1,5 i lletra Times New Roman 12. Els grups A, B i C han de presentar 2 còpies del treball i els grups D i E, 3. Als guanyadors se’ls demanarà també en format digital.

Pliques: Les obres no poden dur el nom de l’autor. S'hi ha d’adjuntar un sobre tancat al damunt del qual cal indicar el títol del treball i l'edat o categoria. Dins el sobre hi ha d’haver una targeta amb el nom i els cognoms, el domicili, l’adreça electrònica i el telèfon de l'autor, i una fotocòpia del DNI en el cas dels grups D i E.

Presentació dels treballs: Els treballs s’han de presentar a l'Ajuntament, en hores d'oficina, des de l’endemà de la publicació d’aquestes Bases en el BOP i fins al divendres 28 d’abril de 2017.

Premis: Hi ha un únic premi per grup i categoria.

• En els grups A, B i C el premi són lots de llibres
• Per al grup D de prosa, 200 euros
• Per al grup D de poesia, 200 euros
• Per al grup E de prosa, 300 euros
• Per al grup E de poesia, 300 euros

Premi de microrelats per als grups D i E:

• El tema és lliure i només s’accepten relats de fins a 140 caràcters, redactats en català, tant en poesia com en prosa.
• El premi és la publicació del text guanyador, un diploma i un llibre.
• L’Ajuntament es reserva el dret de publicar una selecció dels relats que s’hi hagin presentat. I en pot presentar fins a un màxim de 5 a la Mostra Literària del Maresme.
• La resta de condicions són les mateixes que per als altres Premis Mn. Martí Amagat.

Jurat: El jurat està format per persones de la vila vinculades a l’àmbit de la cultura. A criteri del jurat, els premis poden no ser concedits o bé se'n pot repartir l'import en diversos accèssits. També pot atorgar, si ho creu convenient, altres accèssits, que seran premiats amb llibres.

Veredicte: El veredicte es farà públic al lloc i en la data que s'anunciaran oportunament, que no pot ser més tard dels 2 mesos posteriors a la data assenyalada per a la presentació dels treballs. A la vista del veredicte, el regidor de Cultura proposarà a l’alcalde l’atorgament dels premis, el qual els ha d’aprovar en un termini no superior als 15 dies hàbils a comptar des de la data del veredicte. El pagament es fa mitjançant transferència bancària al compte que indiqui l’interessat.

Altres condicions:
• L'Ajuntament envia les obres guanyadores dels Premis Mn. Marí Amagat a la Mostra Literària del Maresme.
• L'Ajuntament es reserva la possibilitat de publicar les obres guanyadores en una primera edició.
• Les obres no premiades podran ser retirades durant els dos mesos següents a l'adjudicació del premi. Passat aquest termini, els originals que no hagin estat retirats seran destruïts.
• Qualsevol imprevist serà resolt per la comissió organitzadora.
• El fet de concursar implica l'acceptació total d'aquestes bases.


Premi Especial 60è aniversari de la Biblioteca P. Fita

a) Els treballs dels grups B i C hauran de contenir alguns d’aquests mots relacionats amb la biblioteca: Gènius, Carnet, Ordinador, Biblioteca, Punt de llibre, Còmic, DVD.
b) Els treballs dels grups D i E hauran de tractar literàriament algun aspecte relacionat amb:  Espai obert a tothom, Servei públic, Préstec, Activitats, Punt de trobada.

L’extensió mínima serà de 3 Din A/4, i la màxima serà de 10. En la modalitat de poesia, l’extensió indicada és a títol orientatiu.
Premis: Participació a actes culturals sorpresa vinculats amb el món de les lletres.


Organitza:

Regidoria de Cultura
Regidoria d'Educació
Servei Municipal de Català


foto: X. Salbanyà
foto: X. Salbanyà
Mossèn Martí Amagat i Matamala (Banyoles, 1931-2011) va ser rector d’Arenys de Mar del 1974 al 2006 i durant 25 anys va formar part del jurat de la Mostra Literària.

Va compaginar l’exercici del sacerdoci amb la participació en tasques socials i culturals i amb el conreu de la literatura, especialment la poesia. La seva obra consta de poemes sobre temes essencials de la condició humana com l’amor, la mort o el pas del temps, i reculls d’homilies o altres llibres de temàtica religiosa que fan palesa la seva manera humanista d’entendre la fe.

 
^