Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
PLENS MUNICIPALS I JUNTES DE GOVERN
El ple municipal de maig, dimecres 24
Nota: les notes en cursiva són explicacions dels punts de l'ordre del dia


ANUNCI

El Ple d´aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 24 de maig de 2006 a les 21.00 hores a la Sala d´Actes de la Casa de la Vila, amb l´ordre del dia que tot seguit reproduïm:

ORDRE DEL DIA


1.- Aprovació d'actes.

2.- Reglament de funcionament de la comissió permanent de valoració de llocs de treball.

Aprovar el reglament de funcionament de la comissió permanent de valoració de llocs de treballs.

3.- Creació de l'òrgan complementari del defensor del ciutadà i aprovació del reglament regulador.

Crear com a òrgan complementari de l'organització municipal la figura del Defensor del Ciutadà i aprovar inicialment el reglament regulador de la figura del defensor del ciutadà.

4.- Conveni de cessió d'ús del parc de Lourdes.

Aprovar el conveni de cessió d'ús dels terrenys que compronen el parc de Lourdes, propietat de la fundació privada Gruta de Lourdes o Parc d'Esbarjo, amb exclusió de l'ermita-gruta de Lourdes i la plaça del seu voltant, així com de la casa existent, a favor de l'Ajuntament.

5.- Conveni per a la prestació del servei de prevenció i salvament a les platges.

Encomanar la gestió del servei públic de prevenció i salvament a les platges d'Arenys de Mar a favor de Creu Roja, i establir per aquest servei una compensació econòmica de 60.085,90 €. Aprovar el conveni pel qual s'encomana aquest servei a Creu Roja per a la temporada d'estiu de l'any 2006.

6.- Aprovació d´annexos al Pla d´emergències d´Arenys de Mar.

Aprovar els annexos del Pla d'emergències municipal que presenta la Comissió Municipal de Protecció Civil. Es tracta de dos manuals d'actuació per a emergències en àrees de pública concurrència per a la Crema de la Bóta per Sant Pere i per a la Traca i castell de focs artificials de la Festa major d'Arenys de Mar.

7.- Informe sobre l´avenç de pla parcial de delimitació del sector P-4a “Avinguda del Remei”.

Emetre informe desfavorable a l'avanç de Pla parcial de delimitació del sector P-4a Avinguda del Remei d'Arenys de Mar, en base a l'informe de l'arquitecte municipal.

8.- Conveni Generalitat-Ajuntament sobre la rehabilitació del barri Sant Elm.

Aprovar el conveni entre el departament de Medi Ambient i Habitatge i l'Ajuntament d'Arenys de Mar en relació a actuacions de rehabilitació d'especial interès i amb caràcter excepcional al barri de Sant Elm.

9.- Mocions.

  • Suport al nou estatut de Catalunya. CiU
  • Recuperació de la memòria històrica i reconeixement a la II República. PSC

10.- Precs i preguntes.

11.- Comunicacions.


ARENYS DE MAR, 19 de maig de 2006


EL SECRETARI DE  L´AJUNTAMENT,


Signat: Àngel Lozano i Pérez

Publicat el 22 de maig de 2006
^