Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
ELS FORMULARIS
Curs: Preparació ACTIC bàsic

L'Ajuntament d'Arenys de Mar organitza un curs gratuït per preparar els alumnes per superar la prova ACTIC (nivell 1) i acreditar, mitjançant el corresponent certificat, les seves competències en TIC. El curs té els següents continguts:

SESSIÓ 1

Objectius
• Que l'alumne adquireixi els coneixements i habilitats exposats en els mòduls de les dues primeres competències. A la primera comprendrà què és la societat xarxa i com participar-hi, i en la segona coneixerà els fonaments d'un ordinador, sobretot el sistema operatiu que el fa funcionar.

Continguts
• Cultura, participació i civisme digital.
o Possibilitats de les TIC i Internet.
o Avaluació de la informació d’Internet.
o Gestions, tràmits i compres en línia.
o Eines col·laboratives.
o Hàbits d’ergonomia, salut i medi ambient.
o Seguretat de la informació.
• Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu
o Introducció.
o Components d'un ordinador.
o El sistema operatiu.
o Aplicacions bàsiques del sistema operatiu.
o Configuració bàsica del sistema operatiu.
o Unitats d'emmagatzematge.
o Conceptes bàsics de seguretat.

SESSIÓ 2

Objectius
• Introduir l'alumne en el coneixement de la xarxa Internet i dels navegadors amb seguretat. També, formar els alumnes en l'ús de les diferents eines de recerca que s'utilitzen a Internet per localitzar tot tipus d'informació, i altres recursos.

Continguts
• Navegació, cerca i comunicació en el món digital.
o Introducció.
o El navegador web.
o Navegació a Internet.
o La cerca a Internet.
o Ús del correu electrònic.
o Ús del calendari.
o La seguretat al món digital.
o Altres recursos que ofereix el món digital.

SESSIÓ 3

Objectius
• Dotar a l'alumne dels coneixements i habilitats bàsics per poder treballar amb eficàcia amb qualsevol processador de textos.

Continguts
• Tractament de la informació escrita.
o La pantalla.
o Funcions bàsiques.
o El treball amb documents.
o Impressió de documents.
o Escriptura bàsica del text.
o Format bàsic de text.
o Format bàsic de paràgraf.
o Format bàsic de pàgina.
o Introducció a les taules.

SESSIONS 4 I 5

Objectius
• Preparar l'alumne perquè sigui capaç de moure’s amb eficàcia en un entorn multimèdia, gestionant arxius de vídeo, imatge i so.

Continguts
• Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
o Introducció al tractament d'imatges.
o Captació d'imatges.
o Introducció als fitxers sonors.
o Introducció als fitxers de vídeo.
o Introducció al programari per a la creació de CDs i DVDs.

SESSIÓ 6

Objectius
• Dotar a l'alumne dels coneixements i habilitats bàsics per a poder treballar amb eficiència amb qualsevol tipus de full de càlcul.

Continguts
• Tractament de la informació numèrica.
o La pantalla.
o Conceptes bàsics.
o Treball amb fulls de càlcul.
o Funcionalitats bàsiques.
o Impressió de documents.
o Introducció de dades.
o Format del full de càlcul.
o Edició de documents.
o Fórmules bàsiques de càlcul.

El curs es farà els dies 12,14,16,19,21 i 23 de novembre, de 9.15 a 13.15 h, a l'edifici Xifré.

Les persones que s'hi vulguin inscriure només han d'omplir el següent formulari:

 

*
*
*
*
*Data de naixement ( - - )
*
*

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), les dades personals recollides en el present formulari seràn objecte de tractament per part de l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb la finalitat que hi consta,. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures contractuals o pre-contractuals i l’interès públic o exercici de poders públics. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça oac@arenysdemar.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd.ajaarenysdemar@diba.cat . En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Ctalana de Protecció de Dades. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. No es farà cessió de les dades obtingudes excepte pel compliment d’obligacions legals de l’Ajuntament. Preguem comuniqui de forma immediata a oac@arenysdemar.cat qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

 
^