Escut de l'Ajuntament d'Arenys de Mar
ELS FORMULARIS
Pressupost Participatiu 2018 - Votacions finals
Període vàlid de votació: Des del 30 d'octubre fins al 19 de novembre de 2017

El Pressupost Participatiu 2018 entra a la fase final de votacions. A continuació trobareu el llistat amb totes les accions finalistes i podeu votar un màxim de 2 opcions en el cas de despesa corrent i un màxim de 3 opcions en el cas de les propostes d'inversions.

VALIDESA DELS VOTS:
- Cal estar empadronat/da a Arenys de Mar (es validaran els números de DNI/Passaport/NIE/Targeta de residència de les persones empadronades a Arenys de Mar).
- Ser major de 16 anys.
- Només es pot votar un cop.

De despesa corrent referides a serveis i projectes (total partida: 25.000€)
1Cursos per afavorir l’ocupabilitat amb pràctiques:    
Assistent domèstic a la Llar
Auxiliar per a persones amb dependència (gent gran, persones amb mobilitat reduïda, etc.)
5.500€
2Portal web per a professionals autònoms:1.650€
3Millorar la gestió de residus i campanyes ambientals amb un educador ambiental:15.680€
4Orientació i acompanyament educatiu per a joves:3.000€
5Organització d’esdeveniments culturals àmbit joves:8.000€
6Agent de coordinació i control del civisme:13.100€
7Cens ADN i control de les deposicions dels gossos:20.000€
8Espais intergeneracionals entre jovent i gent gran:800€
9Estudi i projecte per la inserció i reinserció de gent de més de 45 anys:8.000€
10Gestió d’una nevera solidària:3.500€
11Rials d’Arenys de Mar: Accions de prevenció i reparació per evitar l’impacte de les rierades:14.230€
D’inversió referides a material i obres (total partida: 165.000€)
12Millorar l’acústica  de la sala polivalent del C.C.Calisay:a determinar
13Control de la velocitat amb coixí berlinès al carrer Anselm Clavé:1.000€
14Eliminar les barreres arquitectòniques en punts claus del municipi:50.000€
15Canvi de bancs:10.000€
16Tancament del pati residència Municipal:4.000€
17Arreglar carrers casc antic: carrer Sant Ramon:48.000€
18Arreglar carrers casc antic: part alta del carrer de La Torre:93.170€
19Substitució d’enllumenat sostenible a diversos llocs deI bosc de Can Quintana:40.000€
20Urbanització amb plataforma i circulació única carrer Sant Pere:106.480€
21Urbanització amb plataforma única carrer Sant Rafael:133.100€
22Urbanització amb plataforma única carrer Antoni Torrent:99.825€
23Urbanització amb plataforma única carrer Escolàpies:55.900€
24Reforma carrer Margarides:66.500€
25Lavabos públics a les platges fins a Canet:82.000€
26Material per a la dinamització d’activitats juvenils:3.500€
27Millora del mobiliari infantil del pati de l'escola Joan Maragall:17.000€
28Recol·lectors d’orins dels gossos amb dispensador de bosses i paperera:22.870€
29Senyalització per a jocs de bitlles i petanca a la 2a feixa del Xifré:5.000€
30Plataforma flotant a la platja Picòrdia:24.700€
31Il·luminar la platja del Cavaió:82.000€
32Material per a l’adequació d’aula d’integració sensorial per a infants amb Autisme:15.000€

  

A continuació, ompliu les vostres dades personals i indiqueu les accions que voleu votar, indicant el número que acompanya cadascuna d'aquestes.

Dades personals
*
*
*
*
Escull de la llista anterior les actuacions que creguis més importants per dur a terme l'any 2018, fins a un màxim de 2 opcions de despesa corrent i 3 opcions d´inversions.
Actuacions de despesa corrent referides a serveis i projectes:
Actuacions d´inversió referides a material i a obres:

Posem en el vostre coneixement que les dades que ens cediu s´integraran al fitxer de la base de dades de la Regidoria de Participació de l´Ajuntament d´Arenys de Mar, el qual garanteix la seva confidencialitat d´acord a la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de Protecció de Dades. En qualsevol moment podreu exercir el dret de rectificació o cancel·lació d´aquestes dades.
 
Ajuntament d'Arenys de Mar - Riera del Bisbe Pol, núm. 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00