Escut de l'Ajuntament d'Arenys de Mar
ELS FORMULARIS
"2017, Un Estiu Genial!" Carta de pagament de serveis esporādics de menjador i acollida
Dades subjecte passiu
*
*
*
*
*
*

CONCEPTE QUOTA

Servei d'acollida

El servei d'acollida s'ofereix en les següents franges horāries:
De 7.45 a 9 h (3,50€/dia)
De 7.45 a 9 h i de 13 a 14 h (5,00€/dia)
De 7.45 a 9 h i de 15 a 16 h (5,00€/dia)
De 13 a 14 h (3,00€/dia)
De 15 a 16 h (3,00€/dia)
De 13 a 14 h i de 15 a 16 h (4,50€/dia)

Servei de menjador

Amb servei de cuina (7,50€/dia)
Amb carmanyola de casa (3,50€/dia)

TOTAL A INGRESSAR

Lloc i mitjans de pagament:                                                                                        

    Internet: Per transferčncia, en el concepte s’ha d’especificar nom del contribuent i concepte de la quota

Bankia: ES11 2038 6865 3360 0005 6949
Triodos Bank: ES53 1491 0001 2730 0007 7131

   Presencialment a les oficines de Bankia per caixer o finestreta al compte ES11 2038 6865 3360 0005 6949 i especificar el nom del pare/mare/tutor legal i el concepte de la quota.

D’acord amb el que es preveu en l’article 33.1 del Reglament general de recaptaciķ, es fa entrega el document als únics efectes del seu pagament fins el dia de la solˇlicitud del servei.

 
Ajuntament d'Arenys de Mar - Riera del Bisbe Pol, núm. 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00