Escut de l'Ajuntament d'Arenys de Mar
ELS FORMULARIS
Taxa cementiri municipal
Dades subjecte passiu
*
*
*
Dades de l'objecte tributari
Concepte de quota

Lloc i mitjans de pagament:                                                                                        

  •  Internet: Per transferčncia, en el concepte s’ha d’especificar nom del contribuent i concepte de la quota

Banc de Sabadell: ES08 0081 0103 2700 0124 1331
Triodos Bank: ES53 1491 0001 2730 0007 7131

  • Presencialment al Banc de Sabadell per caixer al compte ES08 0081 0103 2700 0124 1331 i especificar el nom del contribuent i el concepte de la quota.

D’acord amb el que es preveu en l’article 33.1 del Reglament general de recaptaciķ, es fa entrega el document als únics efectes del seu pagament fins el dia de la solˇlicitud del servei.


 
Ajuntament d'Arenys de Mar - Riera del Bisbe Pol, núm. 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00