Escut de l'Ajuntament d'Arenys de Mar
NORMATIVA MUNICIPAL
MAPA URBANÍSTIC DE CATALUNYA (MUC)
  • Registre de planejament urbanístic de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
  • Document associat

    Cliqueu

    aquí

    per accedir-hi.

Informació publicada el 9 de maig de 2011
Ajuntament d'Arenys de Mar - Riera del Bisbe Pol, núm. 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00