Una de les novetats que inclouen les Ordenances Fiscals de l'Ajuntament d'Arenys de Mar per aquest 2018 és l'augment de les bonificacions en la taxa de gestió de residus per a les llars que facin autocompostatge i un ús recurrent del servei de deixalleria municipal. En ambdós casos, la bonificació passa del 10% al 20%, de manera que aquelles llars que s'acullin a les dues bonificacions pagaran fins a un 40% menys del seu rebut anual de la brossa.

En el cas de la bonificació per autocompostatge casolà de restes orgàniques i vegetals, caldrà sol·licitar-la per escrit abans del 31 de març a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament. Les condicions per acollir-se a aquesta bonificació queden recollides a l'apartat 3.2 de l'esmentada Ordenança Fiscal.

Per contra, les llars que facin ús del servei de deixalleria (ja sigui la deixalleria mancomunada o la deixalleria mòbil) no cal que facin cap tràmit per sol·licitar aquesta bonificació, ja que les dades s'obtindran automàticament a partir de la informació proporcionada per la deixalleria mancomunada en relació a les aportacions fetes per les llars arenyenques durant el 2017. Recordem que per optar a aquesta bonificació cal complir una sèrie de requisits que queden recollits en la pròpia Ordenança Fiscal (apartat 3.1).

Enllaç: Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Informació publicada l'11 de gener de 2018