Ajuntament d'Arenys de Mar

NOTÍCIES

Arenys de Mar segueix donant passos per implantar el Projecte Radars a la vila. El passat 29 de setembre es va realitzar una primera jornada de treball amb la participació dels principals agents socials que formen part de la Taula d'Entitats que s'adhereixen al projecte.

En aquesta trobada es va difinir la formació de la Taula Radars, encarregada de prendre les decisions i d'organitzar les activitats i accions. La Taula Radars la formaran representants del CAP, Creu Roja, Càrites, Caputxins, Policia Local, Mossos d'Esquadra, Defensor del Ciutadà, farmàcies, representants d’entitats adherides, representants d’establiments comercials, referents de les àrees municipals i un representant del Consell Municipal de la Gent Gran, del Geriàtric, i de Benestar Social. A més, també es crearà un Grup Motor format per les regidories que lideren el projecte i personal de l'Ajuntament.

A partir d'aquí, la propera passa serà realitzar una campanya de captació de voluntaris per crear una xarxa de que pugui donar resposta a la situació de vulnerabilitat de les persones grans que viuen soles.

El Projecte Radars té per objectiu fomentar la coordinació dels agents socials per assolir una xarxa de persones que formin un nucli de treball coordinat per contribuir al benestar comunitari de les persones grans del municipi per detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans i pal·liar els efectes negatius de la “soledat no volguda” de la gent gran i vincular-la a la seva comunitat o entorn més proper. La detecció de persones grans en situació de vulnerabilitat o solitud es fa amb col·laboració de tots els agents implicats (anomenats radars) que, quan detecten una situació d´aquestes característiques, es posen en contacte amb els responsables del projecte, que contacten amb la persona i li ofereixen l'oportunitat de participar-hi.

Publicat el 10 d'octubre de 2017