Ajuntament d'Arenys de Mar

NOTÍCIES

L'Ajuntament d'Arenys de Mar obrirà dilluns el termini per realitzar les inscripcions a les diferents modalitats dels casals d'estiu municipal. Les inscripcions es podran tramitar fins el divendres 19 de maig.

Com en els anys previs, les inscripcions s'han de fer de la següent manera:
1. Omplir aquest formulari web amb tots els apartats i opcions desitjades.
2. Imprimir el formulari i realitzar el pagament al compte corrent indicat en el moment d'omplir la inscripció.
3. Portar la següent documentació a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, en horari de dilluns a divendres, de 8.30 a 14h (només la setmana del 15 al 19 de maig):

· Inscripció impresa del web degudament omplerta i firmada (són tres firmes)
· Fotocòpia de la targeta sanitària de l'infant
· Fotocòpia DNI del pare, mare, tutor/a
· Resguard de pagament
· Si s'escau, fotocòpia del document acreditatiu del descompte (família monoparental o família nombrosa)

Les persones que sol·licitin de manera puntual els servei de menjador i d'acollida (que no sigui per quinzena sencera), cal que recullin els tiquets en el moment de formalitzar la inscripció a l'OAC.

Per facilitar la tasca a aquelles persones que no disposin d'ordinador, es posa a disposició de la ciutadania la sala i els ordinadors de l'Espai Jove per poder realitzar les inscripcions durant la setmana d'inscripcions, en horari d'11 a 14h.

Una altra novetat d'enguany és que aquelles persones que necessitin fer ús del servei de menjador o d'acollida de manera esporàdica fora de la setmana d'inscripcions, caldrà que emplenin aquest formulari específic i, un cop imprès, realitzin el pagament al compte bancari indicat. Un cop tinguin el formulari imprès i el comprovant bancari, s'hauran d'adreçar amb aquests documents als coordinadors del Casal (formulari hàbil a partir del 26 de juny).

Fitxer Acrobat-PDF de (1,01MB)

Fitxer: ESTIU_GENIALw.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 32
Mida: 1,01 MB

Publicat el 12 de maig de 2017