Ajuntament d'Arenys de Mar

NOTÍCIES

Des d'aquest dimecres 15 de març està prohibit fer qualsevol mena de foc al bosc. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural vol, amb aquesta mesura, prevenir el risc d'incendis forestals.

Enguany l'alarma es dispara per l'acumulació de fusta morta als boscos, causada pels efectes de la sequera i de l'escarabat Tomicus.

La normativa afecta tant als terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, com a la franja de 500 metres que els envolta. Especifica que no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense aquesta autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Fins al mes de juny, per sol·licitar fer foc s’haurà de fer a les oficines comarcals del Departament i, a partir de llavors, s’hauria de demanar un permís excepcional que vindrà signada des de la Direcció General de la conselleria.

La prohibició es mantindrà activa fins al 15 de d'octubre.

Publicat el 16 de març de 2017