Ajuntament d'Arenys de Mar

NOTÍCIES

TANCAMENTS A DIA 01/03/2017

 C/ Josep A.Clavé ( entre Riera Bisbe Pol i Avda. Pau Costa ) de 09.30 fins a 16.00 hrs per dur a terme un trasllat mobiliari amb elevador davant finca.

 C/ Bareu, 19 ( entre c/ Bisbe Càtalà i Plana del Paradis ) de 14.00 a 19.00 hrs per una descàrrega de material amb camió ploma.

 TANCAMENTS A DIA 02/03/2017

 C/ Andreu Guri, 44 ( entre c/ Escolapies i c/ Bonaire ) de 08.00 a 12.00 hrs per ubicar camió + elevador davant finca = trasllat mobiliari.

TANCAMENTS A DIA 08/03/2017

C/ Rial Sa Clavella,63 ( part baixa entre c/ Bisbe Pasqual i c/ Frederic Marés ) de 09.30 fins a 14.00 hrs per ubicar camionet ploma i dur a terme una descàrrega de material al n. 63.

TANCAMENTS A DIA 15/03/2017

C/ Bonaire 25 ( entre c/ Rial Sa Clavella i c/ Andreu Guri ) de 10.00 a 12.00 hrs. per descàrrega de mobles = trasllat mobiliari sense elevador.

TANCAMENTS A DIA 16/03/2017

C/ Santa Maria, 3 ( entre Riera Pare Fita i c/ Sant Gabriel ) de 08.30 i 16.30 hrs per l'iobertura d'una rsa i poder soterrar cablejat de baixa tensió per donarsubministrament a l'immoble n. 3.

C/ Sant Narcis, 21 ( entre geriatric municipal i pujada de l'hospital ) de 08.0 a 13.00 hrs per ubicar bomba + formigonera i formigonar a l'obra del n.21 del mateix carrer.

C/ Rial Sa Clavella, 63 ( entre c/ Bisbe Pasqual i c/ Frederic Marés ) de 09.30 i 13.00 hrs i dur a terme una descàrrega de material al n.63

TANCAMENT A DIA 20/03/2017

C/ Olivar ( entre Riera Bisbe Pol i c/ Sant Zenon amb afectació de l'entrada al Mercat Municipal del c/ Margarides ) de 10.30 fins a 13.00 hrs per fer una descàrrega de rentadora industrial a la tintoreria amb camió ploma.

TANCAMENT A DIA 22/03/2017

C/ Andreu Guri, 9 ( entre c/ D'en Riera i Riera Bisbe Pol ) de 09.30 a 11.00 hrs per descàrrega de material a la finca n. 9.

C/ Sant Francesc 15 ( entre c/ Sant Zenon i Riera Bisbe Pol ) de 08.00 a 12.00 hrs. per la descàrrega de material a la finca.

TANCAMENTS A DIA 24/03/2017

C/ Sant Pere, 33 ( entre Pujada Cami Can Quintana i Baixada Sant Rafael ) de 09.00 a 15.00 hrs i dur a terme una recollida de runes de la finca ( camió davant finca ).

TANCAMENTS A DIA 27/03/2017

C/ Rial Sa Clavella, 76 ( entre c/ Bisbe Pasqual i c/ Frederic Marés ) durant tot el dia ja que es procedira a l'arranjament del paviment davant d'aquest núnero. Aquest tall es possible i amb funció del temps que s'allargui 2 dies més i aixì es compactarà el formigó.

TANCAMENTS A DIA 28/03/2017

C/ Hospital s/n ( entre Riera Pare Fita i c/ Anna Mª Rabell ) de 10.00 a 11.00 hrs per la retirada de brossa fruit d'una neteja del jardi de la finca c/ Sant Narcis, 15.

TANCAMENTS A DIA 31/03/2017

C/ Josep a. Clavé, 2 ( entre Riera Bisbe Pol i c/ Sant Antoni ) de 13.00 a 17.00 hrs i dur a terme un trsallat mobiliari a l'altura del n. 2 amb elevador davant mateix de la finca.

Publicat el 22 de febrer de 2017