Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
NOTÍCIES
Arenys tanca el primer any del nou model de la recollida de residus amb un augment del 38% en la recollida selectiva

Arenys Aporta!El 9 de febrer del 2015 Arenys de Mar posava en marxa el nou model de recollida selectiva de residus, amb el qual s'ampliava el Porta a Porta a nous sectors de la vila i s'instaurava la recollida de residus per fraccions a la totalitat del municipi. Avui, un any just després de la implantació d'aquest nou model es constata que la recollida selectiva bruta (RBS) del 2015 ha experimentat un creixement del 38,07% respecte al mateix indicador de 2014. Així, s'ha passat del 28,56% de RSB amb el que vam tancar el 2014, al 46,11% amb el que hem conclòs el 2015, el que suposa un creixement de 17,55 punts percentuals.

Unes xifres que demostren que la xifra de recollida selectiva assolida durant el 2015 és la més elevada dels darrers 10 anys i fan preveure que, un cop es publiquin els resultats anuals del Maresme i de Catalunya, Arenys de Mar se situarà per sobre d'ambdues mitjanes.

PaP orgànicaAquestes dades encara podrien millorar, però, atès que les dades de 2015 inclouen els registres de recollida de residus del mes de gener, en què encara no s'havia posat en marxa el nou servei de recollida selectiva i que, en conseqüència, va registrar un nivell de recollida selectiva (31%) similar al de 2014. Això fa que si enlloc de les dades de gener de 2015, prenem com a referència les dades de gener de 2016, llavors podríem concloure que el nivell de recollida selectiva d'aquest primer any s´hauria situat en el 47,48% de RSB.

És important destacar la reducció significativa en la generació de fracció resta o rebuig: s'han generat 1.150 tones menys durant el 2015 (4.018 tones) respecte a la generació de 2014 (5.165 tones). Això representa una minva superior al 28%, rebaixa que està totalment vinculada amb el major esforç que hi ha hagut en la recollida selectiva de les fraccions recuperables (orgànica, envasos, paper i cartró i vidre). Vinculat amb això, s'han registrat increments molt significatius de les fraccions recuperables, sobretot dels envasos (63%), paper i cartró (61%) i orgànica (41%), sent també significatiu l'augment de la fracció vidre (21%).

En termes econòmics, atenent que el cost total del servei de recollida i tractament de residus al 2015 va ser d'1.185.352,32€, i que l'Ajuntament va obtenir 227.495,01€ procedents dels ingressos generats pel reciclatge de vidre, paper i cartró i envasos, fan que la correcta separació de residus a la vila hagi permès cobrir fins al 19% de les despeses de recollida i tractament dels residus municipals, un indicador significativament superior al dels anys precedents.

Encara hi ha marge de millora

kit reciclatgeMalgrat els bons resultats generals, hi ha mancances que ens penalitzen a l'hora d'assolir uns resultats millors i que s'està treballant per resoldre aquest 2016. Cal millorar, per exemple, la participació de les segones residències, especialment les dels sectors del Porta a Porta, així com dels allotjaments turístics i guinguetes, o els focus detectats d'acumulació de bosses incorrectes (sobretot a Canalies i Pau Costa) i l'excessiva aportació de fracció barrejada de les deixalles (resta o rebuig) als contenidors del carrer i al davant dels portals els divendres, en el cas dels sectors Porta a Porta.

Per aquest motiu, s'han previst noves accions que ens han de permetre assolir uns nivells més elevats de recollida selectiva incrementant l'abast territorial del Porta a Porta i la qualitat dels materials recollits selectivament.També es treballarà aquests aspectes amb els grans generadors de residus i amb les activitats turístiques i de temporada.Tot plegat anirà acompanyat de campanyes ambientals de gran abast durant el 2016 i el 2017 -ambdues subvencionades per l'Agència de Residus de Catalunya- i s'iniciarà l'aplicació de sancions en els comportaments incívics que es produeixen de forma recurrent.

Amb les accions previstes, Arenys de Mar podria arribar a assolir el 60% de la recollida selectiva. És evident, doncs, que la quantitat de tones i la qualitat dels residus tenen encara marge de millora i, per tant, possibilitat de majors ingressos per a la vila. Des de l'Ajuntament d'Arenys de Mar es treballa en aquesta línia i es vol agrair la col·laboració imprescindible de la ciutadania.

Publicat el 9 de febrer de 2016
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
^