Escut de l'Ajuntament d'Arenys de Mar
TAULER D'ANUNCIS 2000 - 2008
Licitaciķ de les guinguetes de les platges d'Arenys

Per Decret d'Alcaldia de 17 de marį de 2008,s'ha acordat modificar els apartats del plec que es detallen en el decret següent:

"Vist el plec de clāusules administratives que han de regir el concurs per a l'atorgament d'autoritzacions municipals per a l'explotaciķ de serveis de temporada a les platges d'Arenys de Mar, que va ser aprovat per decret d'alcaldia de data 5 de marį de 2008 i quin anunci de licitaciķ es va publicar en el BOP de data 12 de marį de 2008.

Vist el resultat de la sessiķ informativa que va tenir lloc a la Sala del Calisay amb ells interessats en obtenir autoritzacions per l'explotaciķ de les activitats i atenent diverses peticions que es van formular.

Atčs que la competčncia per l´aprovaciķ dels plecs és de l´alcalde, d´acord amb el que estableix l´article 60 del Reglament de patrimoni de les entitats locals, i que s'ha cregut convenient introduir algunes modificacions en els plecs a sol•licitud dels interessats presents a la sessiķ.

RESOLC:

Primer,- Modificar el plec que va ser aprovat en data 5 de marį de 2008 en relaciķ al procediment regulador per obtenir les autoritzacions municipals per a l'explotaciķ de serveis de temporada a les platges d'Arenys de Mar, d'acord amb els següent:

1. De la clāusula 10 a), s'elimina l'apartat 5).
2. De la clāusula 10 a), a l'apartat 8) s'elimina l'expressiķ:"de 1,5 x 1,5 m i".
3. De la clāusula 10 b), a l'apartat 10), s'elimina l'expressiķ: "un radi de 50 metres" i es substitueix per la de: "un radi de 25 metres".


Cliqueu aquí per veure el plec de condicions que regularā la licitaciķ de les guinguetes i aquí per veure l'anunci que avui s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Les persones interessades tenen temps de presentar la documentaciķ a les oficines de l'Ajuntament (plaįa de la Vila, s/n) fins al 27 de marį a les 14 hores.

Informaciķ publicada el 12 de marį de 2008
Ajuntament d'Arenys de Mar - Riera del Bisbe Pol, núm. 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00