Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
TAULER D'ANUNCIS 2000 - 2008
Acord unànim per tirar endavant l'Hotel Portimar
El darrer d'aquesta legislatura

Nota: les explicacions en cursiva no formen part de l'ordre del dia. Son aclariments als punts del Ple des de la plana web per intentar fer més aclaridora la informació de l'enunciat.

Actualització a divendres matí:

La modificació del PGO en l'àmbit del sector Portimar va ser aprobada per unanimitat a la sessió extraordinària de Ple que va tenir lloc el proppassat dijous a la nit. Això voldrà dir que es dona llum verda a la futura construcció de l'Hotel Portimar a la nostra vila. Vegeu les explicacions de l'anunci del Ple.

A N U N C I

El Ple d´aquest Ajuntament durà a terme una sessió extraordinària el dia 22 de maig de 2003 a les 21.30 h a la Sala d´Actes d´aquest Ajuntament, amb l´ordre del dia que tot seguit reproduïm:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació d´acta.
Es porta al ple l'aprovació de les actes corresponents a la sessió extraordinària del propassat 28 d'abril de 2003 (formació de les meses electorals), i del Ple del mes d'abril que va tenir lloc el proppassat 30 d'abril de 2003.

2.- Modificació del PGO en l´àmbit del sector Portimar II.
Es proposa aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació a la parcel·la d'equipaments del Pla Parcial núm. 17 Portimar II, redactada pels serveis tècnics municipals. I sotmetre a informació pública el present acord, conforme al que disposa l'article 83.4 de la Llei 2/2002 d'urbanisme.
L'objecte de la modificació és facilitar en un futur la construcció d'un Hotel en aquesta parcel·la. Per això la modificació comporta incloure aquest ús com a admès en aquesta parcel·la, modificar els paràmetres urbanístics per garantir la seva viabilitat.
Podeu veure la informació publicada a la web sobre l'Hotel Portimar

ARENYS DE MAR, 19 de maig de 2003 .

EL SECRETARI DE L´AJUNTAMENT,
Signat: Àngel Lozano i Pérez

Publicat el 19 de maig de 2003
^