Escut de l'Ajuntament d'Arenys de Mar
TAULER D'ANUNCIS 2000 - 2008
Acord unānim per tirar endavant l'Hotel Portimar
El darrer d'aquesta legislatura

Nota: les explicacions en cursiva no formen part de l'ordre del dia. Son aclariments als punts del Ple des de la plana web per intentar fer més aclaridora la informaciķ de l'enunciat.

Actualitzaciķ a divendres matí:

La modificaciķ del PGO en l'āmbit del sector Portimar va ser aprobada per unanimitat a la sessiķ extraordināria de Ple que va tenir lloc el proppassat dijous a la nit. Aixō voldrā dir que es dona llum verda a la futura construcciķ de l'Hotel Portimar a la nostra vila. Vegeu les explicacions de l'anunci del Ple.

A N U N C I

El Ple d´aquest Ajuntament durā a terme una sessiķ extraordināria el dia 22 de maig de 2003 a les 21.30 h a la Sala d´Actes d´aquest Ajuntament, amb l´ordre del dia que tot seguit reproduīm:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovaciķ d´acta.
Es porta al ple l'aprovaciķ de les actes corresponents a la sessiķ extraordināria del propassat 28 d'abril de 2003 (formaciķ de les meses electorals), i del Ple del mes d'abril que va tenir lloc el proppassat 30 d'abril de 2003.

2.- Modificaciķ del PGO en l´āmbit del sector Portimar II.
Es proposa aprovar inicialment la modificaciķ puntual del Pla General d'Ordenaciķ a la parcelˇla d'equipaments del Pla Parcial núm. 17 Portimar II, redactada pels serveis tčcnics municipals. I sotmetre a informaciķ pública el present acord, conforme al que disposa l'article 83.4 de la Llei 2/2002 d'urbanisme.
L'objecte de la modificaciķ és facilitar en un futur la construcciķ d'un Hotel en aquesta parcelˇla. Per aixō la modificaciķ comporta incloure aquest ús com a admčs en aquesta parcelˇla, modificar els parāmetres urbanístics per garantir la seva viabilitat.
Podeu veure la informaciķ publicada a la web sobre l'Hotel Portimar

ARENYS DE MAR, 19 de maig de 2003 .

EL SECRETARI DE L´AJUNTAMENT,
Signat: Āngel Lozano i Pérez

Informaciķ publicada el 19 de maig de 2003
Ajuntament d'Arenys de Mar - Riera del Bisbe Pol, núm. 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00