Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
NOTÍCIES
El Ple aprova per unanimitat una moció de suport a la sanitat pública

moció sanitat publicaTots els grups municipals van aprovar la moció en defensa de la sanitat pública que es va portar a aprovació en el Ple celebrat aquest dijous al vespre.

La moció, impulsada per la Coordinadora per la defensa de la sanita pública de Mataró i el Maresme, alguns membres de la qual es van personar a la Sala de Plens i van desplegar una pancarta reivindicativa, diu textualment el següent:

"Atès que l'Atenció Primària és un element fonamental per a la cohesió social i per a la salut de la ciutadania.

Atès que en els darrers anys l'Atenció Primària ha patit una progressiva pèrdua de qualitat i de funcions per la manca de professionals i pel deteriorament continuat a que estan sotmesos, sobrecarregats de feina i molts, en situació de precarietat laboral.

Atès que s'han tancat centres i serveis, es redueixen horaris i els centres primaris estan col·lapsats, a les visites no hi ha temps per a fer consultes de qualitat. Es supleix l'escolta i el suport personal i social per més medicaments o proves.

Atès que la pèrdua de pes de l'Atenció Primària queda reflectida en les memòries corporatives i que en set anys(2010-2017) l'Atenció Primària ha minvat en 1800 professionals.

Atès que en el concepte ATENCIÓ PRIMÀRIA s'inclouen molts tipus de dispositius, salut mental, ASSIR, PADES, salut laboral i salut internacional.

Atès que la reducció del pressupost i de professionals és molt considerable.

Atès que segons l'evidència científica l'Atenció Primària i comunitària està en situació crítica i no pot fer front de manera adequada a les tasques que li pertoquen.

Finalment, recordar als grups municipals que la davallada de l'Atenció Primària és un greuge per tota la ciutadania i per això, demanem suport en les nostres demandes que es concreten en els següents punts:

ACORDS

PRIMER
Increment substancial de la dotació econòmica per a l'Atenció Primària en el marc de les diferents Gerències Territorials. Que sigui independent del pressupost hospitalari i que es contempli ja en el pressupost de l'any 2019. Recuperar de manera immediata la partida pressupostària i la dotació de personal als nivells de 2010 per fer front a les competències, objectius, necessitats i plantilles dels equips d'Atenció Primària.

SEGON
Assegurar per a tots els treballadors i treballadores condicions de treball dignes, reducció dràstica de la precarietat, així com dotar els equips de direccions de persones respectuoses i democràtiques.

TERCER
No, a la reducció horària de tarda de les consultes, tot facilitant horaris racionals, amb millores per a la conciliació familiar dels treballadors i treballadores. Això serà possible dotant els EAP amb personal suficient, cobrint absències per baixes, vacances, jubilacions i d'altres.

QUART
Accessibilitat real als nostres referents en 48 hores. Visites del dia fetes per professionals diferents, perquè fomenta més consultes, més tractaments innecessaris i més riscos per a la nostra salut.
Prioritzar la dotació de plantilles suficients en els equips d'Atenció Primària i garantir una bona accessibilitat per sobre de nous dispositius d'atenció urgent siguin del marc hospitalari i primari.
Ser atesos pels professionals de referència (metgessa, infermera) per a tota mena de necessitat de salut, en els centres o a domicili, dins de la seva jornada laboral.
NO, a la creació de nous dispositius que fraccionen l'atenció segons problemes o malalties.

CINQUÈ
Fer efectiva una atenció primària amb capacitat d'incidir sobre tot el procés assistencial i les llistes d´espera dels serveis especialitzats, amb bona coordinació amb tots els serveis socials i sanitaris. Per això, cal promoure dins de l'ICS, en especial en l'entorn hospitalari i davant la comunitat, un reconeixement de la tasca dels professionals dels equips d'Atenció Primària.

SISÈ
Potenciar l'atenció comunitària i disminuir la medicalització. Volem una atenció humana i respectuosa, que fomenti la confiança i l'autonomia en la gestió de la salut de cadascú de nosaltres. Volem temps suficient per gaudir de visites de qualitat.

SETÈ
La història clínica (ECAP), hauria de ser una eina d'ajuda a la clínica i no una col·lecció de registres convertits en un fi en si mateix, que interfereixen en l'assistència al pacient.
La insatisfacció de les professionals i usuaris amb aquest tema és creixent.

VUITÈ
Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Sanitat, als grups del Parlament de Catalunya, a la Regidoria de Sanitat d'aquest municipi, a la direcció del CAP.

Arenys de Mar, a 29 de novembre de 2018"

Publicat el 30 de novembre de 2018
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
^