Ajuntament d'Arenys de Mar

NOTÍCIES

La setmana del 14 de maig s'obren les inscripcions per als estudis de nivells post-obligatoris (PTT, batxillerat i cicles formatius). El calendari per a cadascun dels casos és el següent:

  • Pla de Transició al Treball (PTT):  del 14 al 25 de maig
  • Batxillerat: del 14 al 24 de maig
  • Cicles de grau mig (CFGM): del 14 al 24 de maig
  • Cicles de grau superior (CFGS): del 29 de maig al 7 de juny


En els cursos del Pla de Transició al treball (PTT), Arenys de Mar oferta els d’Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i el d'Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles. A aquest programa hi poden accedir els joves d'entre 16 i 21 anys que no han superat l’ESO. Les inscripcions es fan al C.C.Calisay, de 9 a 14 h, preferiblement amb cita prèvia (tel. 93.795.95.02).

Aquest programa integra mòduls de formació per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques i mòduls de formació professionals que inclouen classes teòriques combinades amb pràctiques en centres de treball. L’oferta és de 17 places en el curs de vendes i de 16 en el curs de fusteria. L’objectiu és donar una opció de formació i de feina per a aquells estudiants que no han acabat l’ESO i no tenen el graduat escolar. La durada del PTT és d’un curs escolar amb un seguiment posterior d’un any per facilitar la continuïtat formativa i la inserció laboral dels alumnes. A més, dóna accés a cursar un cicle de grau mig.

Pel que fa als cicles de grau mig, l’oferta a Arenys de Mar és la següent:

Cicle de grau mig de Gestió Administrativa (Institut Els Tres Turons)
Cicle de grau mig de jardineria i floristeria (Col·legi La Presentació)

Publicat l'11 de maig de 2018